เงื่อนไขการสมัคร

     สามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ

      -  Dowenload ใบสมัครจากหน้าเว็บไซต์ และทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมายัง แฟกซ์เบอร์ 054-071177 หรือ อีเมล supakhit_tang@hotmail.com พร้อมสำเนาเอกสารตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

       -  สมัครผ่านระบบสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และส่งสำเนาเอกสารมายัง แฟกซ์เบอร์ 054-071177 หรือ อีเมล supakhit_tang@hotmail.com

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

        1. สำเนาหนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
        2. สำเนา ภพ.20 หรือทะเบียนการค้า พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
        3. สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือเจ้าของร้าน พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง
        4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

  * หากเอกสารไม่ครบ ทาง หจก. พะเยา ซัพพลายเซอร์วิส จะดำเนินการปรับกลุ่มสมาชิกเป็นบุคคลทั่วไป จนกว่าผู้สมัครสมาชิกจะส่งเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนด


สิทธิประโยชน์


     สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาส่ง พร้อมส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษ ตามเงื่องไขของทาง หจก. กำหนด